ontdek natuurlijk leiderschap

Gaat het wel zo goed als je zou willen?

Organisaties met sterk leiderschap zijn succesvoller. 

Onder sterk leiderschap wordt hier verstaan het kunnen inspireren en betekenis geven aan werk vanuit een sterke visie. Dit vergroot de kans op succes met ruim 40%. (Hay Group, 2011) 

Producten brengen geen omzet. Klanten en medewerkers brengen omzet. ‘De’ organisatie bestaat niet. Dat is een weerslag, een optelsom van de afstemming tussen mensen. Hoe beter deze afstemming is hoe beter de resultaten.

De natuurlijke weg in organisaties is de weg van een continue dialoog. Wat willen we? Hoe gaan we samen voor het gewenste resultaat? Houdt elkaar scherp. Scherp in het zoeken naar nieuwe kansen en uitdagingen. Beweeg mee met klanten, met de omgeving. Dat vraagt om een natuurlijke, authentieke manier van elkaar uit te dagen en te inspireren en je verbeeldingskracht aan het werk te zetten.

Er kan veel meer dan je denkt!

 
GAAT
HET WEL ZO GOED
IN JE ORGANISATIE
ALS JIJ ZOU
WILLEN?
 

wat is 'natuurlijk' in jouw natuurlijk leiderschap?

Inspireren en betekenis geven doet een beroep op jouw vermogen om anderen te betrekken bij het realiseren van doelen.

Met deze definitie voor ogen is het onze overtuiging dat daarmee de basis van leiderschap ligt in het eerste punt: de bewustwording en ontwikkeling van jouw natuurlijke vermogens. 

Leiderschap is wat ons betreft een werkwoord. Werken aan de bewustwording van je persoonlijke vermogens en het effect ervan. Aan de ontwikkeling van interacties tussen mensen binnen en buiten de organisatie. Werken aan de vrijheid van handelen en de ruimte voor ontwikkeling, waarbij denkkracht en talenten optimaal benut worden. En ook werken aan veiligheid en verbinding binnen heldere kaders. Op weg naar een helder doel, naar resultaat. Het begint altijd bij jezelf.

Je natuurlijke zelf met jouw persoonlijke vermogens

Natuurlijk leiderschap is daarmee leiderschap hebben over wie jij van nature bent. Over je kracht en je kwetsbaarheid, je bewuste en je onbewuste. Natuurlijk Leiderschap is in staat zijn om in vrijheid je keuze kunnen maken over hetgeen de situatie op dat moment vraagt. Niet gehinderd worden door belemmerende overtuigingen en onbewuste aannames. Door beperkende gedragsregels of een imago dat je neerzet voor de buitenwereld.

Juist omdat je jezelf altijd meeneemt, gaat de weg naar resultaat over jouw persoonlijk leiderschap. Wat jij van nature doet, hoe je die kracht inzet en hoe je je daarin ontwikkelt. 

Met aandacht en ambacht kan iedereen een natuurlijk leider zijn.

 
NATUURLIJK
LEIDERSCHAP GAAT
OVER JOUW VERMOGEN OM
ANDEREN TE BETREKKEN BIJ
HET REALISEREN VAN
DOELEN
 

 
DOE
JIJ HET WEL
ZO GOED ALS
JE ZOU
WILLEN?